Kamp för att få ström till Fukushima 1

Under fredagen hoppas man kunna förse två reaktorer i Fukushima 1 med ström från en elkabel som dragits fram, och på så sätt få igång kylsystemet.

Samtidigt fortsätter siffran på både döda och saknade att stiga, en vecka efter katastrofen.

SvD.se rapporterar om händelserna i Japan.

Karin Thurfjell, Mikaela Åkerman
Publicerad
Annons

16.46: Nedan följer en sammanfattning av fredagens rapportering:

  • Arbetet med att få fram el-kablar till de skadade reaktorerna vid Fukusima Daiichi för att få igång nedkylningssytemen pågår för fullt. Det ansvariga elbolaget sade att elförsörjningen troligtvis skulle återställas på lördagsmorgonen vid Fukushima 4.
  • Under tiden fortsatte man att spruta in havsvatten på andra sätt. Den rök som setts stiga upp från flera av reaktorerna på fredagsmorgonen uppgavs vara ånga som tydde på att nedkylningsförsöken varit framgångsrika.
  • Antalet arbetare vid kärnkraftverket ökades från 180 till 322.
  • Strålningshalterna kring Fukushima uppgavs ha 1 sjunkit konstant, men andra uppgifter tydde på att de pendlat upp och ner. Enligt WHO utgjorde strålningsnivåerna inte en omedelbar risk för människors hälsa.
  • Japanska myndigheter höjde allvarlighetsgraden för reaktor 2 och 3 från en 4:a till en 5:a på den så kallade Ines-skalan. Detta innbär att de nu bedöms som en olyckor ”med risk för omgivningen”.
  • 6 900 har dött. 10 700 saknas och 2 400 är skadade. Minst 27 evakuerade uppges ha dött den senaste veckan. 400 000 överlevande bor i olika skyddsrum. 320 000 hushåll saknar fortfarande el. Antalet fall av influensa i de drabbade områdena ökar.
  • Chefskabinettssekreterare Yukioi Edano sade att orsaken till att regeringen reagerat så sent på jordbävningen och tsunamin var att man överväldigades av omfattningen av de två katastroferna.
  • Enligt vice kabinettssekreteraren återställs infrastrukturen i de drabbade områdena gradvis. Motorvägen Tohoku och Sendais flygplats har öppnat för utryckningsfordon, flygplan och helikoptrar.
  • Yukiya Amano, chef för FN:s atomenergiorgan IAEA, konstaterade att situationen var ”svår och allvarlig”, och uppmanade Japans premiärminister att förbättra informationsflödet.
  • I ett tal till folket hävdade premiärminister Naoto Kan att det varit en total öppenhet kring katastrofläget från den japanska regeringen sida. Kan sade att han var fast besluten att övervinna krisen i landet.
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons