Fler svenskar sexsurfar

Svenskar sexsurfar oftare på internet. 17 procent av de vuxna nätanvändarna tar del av sexuellt innehåll på nätet, vilket är en kraftig ökning jämfört med för sex år sedan. Mest ökar det bland kvinnorna – men från en mycket låg nivå.

Carina Stensson
Publicerad
Annons

Att sexsurfa är vanligast bland unga män där en tredjedel uppger att de besöker sidor med sexuellt innehåll.

Procentuellt ökar det mest bland kvinnorna eftersom deras sexsurfande har gått från en andel på mindre än en halv procent 2003 till 7 procent 2009. Motsvarande ökning bland männen är 7 procent 2003 till hela 28 procent idag.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons