”Norden behövs som en given röst i G20”

Norden bör gemensamt söka inflytande i G20-gruppen. Våra länder har gemensamma intressen av att fler länder anammar ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv. Det skriver fackliga representanter från fem nordiska länder när G20-gruppens arbetsmarknadsministrar möts i Peking 11-13 juli – utan nordisk närvaro.

Publicerad
Annons

I finanskrisens kölvatten har det blivit svårare att fatta viktiga beslut i FN-systemet, Världshandelsorganisationen och andra internationella institutioner. Konsekvensen av detta är att informella sammankomster mellan G20-länderna fått en allt större betydelse och att viktiga beslut i praktiken redan är antagna innan de formellt har att fattas i de internationella organen. De länder som inte är med i G20 får därmed nöja sig med en åskådarplats och mister viktigt inflytande. Det gäller även de nordiska länderna, som var för sig inte kvalificerar sig till en plats i G20.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons