Freda vård och skola i kristid

SOCIALA INVESTERINGAR Resultatet av kommuners och landstings nedskärningar blir ofta framtida kostnadsökningar. Det är dags att börja betrakta satsningar inom vård och skola som långsiktiga investeringar – de måste göras även i dåliga tider. Reservera delar av statens stöd för sociala investeringar, föreslår Lars Stjernkvist (S), Johnny Magnusson (M) och nationalekonomen Ingvar Nilsson.

Publicerad
Annons

När statens bidrag till kommuner och landsting diskuteras politiskt handlar det i regel om omfattningen. I den diskussionen har vi som undertecknat denna artikel olika åsikter. Ibland diskuteras även graden av statlig styrning, balansen mellan riktade och generella stöd. Däremot handlar debatten nästan aldrig om stödets utformning. Det borde den göra. Staten borde i betydligt större utsträckning än vad som görs idag stimulera förebyggande insatser.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons