Klimathotets paradoxer i fem understreckare

Vid månadsskiftet inleds den stora klimatkonferensen i Paris. Är klimatförändringarnas människans fel, eller är det snarast så att människan är jordens räddning? Och vad betyder centrala termer som antropocen och geoingenjörskonst? Läs om klimathotet och vad som står på spel i understreckarna nedan.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

"Livet och naturen är inte konstanta, varför det hela tiden pågår ett ytterst långsamt artutdöende. I dag sker emellertid utdöendet av djur och växter med en hastighet som är tiotusen gånger högre än bakgrundsutrotningen vilket gör att vi mentalt bör förbereda oss på en reduktion av biologisk mångfald i paritet med massutrotningen vid slutet kritperioden, det vill säga när dinosaurierna försvann."

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons