Hedenius och hans debatt

Publicerad
Annons

Ingemar Hedenius, 1908-82, professor i praktisk filosofi i Uppsala 1947-73. Hedenius fick sin filosofiska fostran inom Uppsalaskolan, där Axel Hägerström och framför allt Adolf Phalén var hans lärare. Senare kom Hedenius att påverkas starkt av samtida brittiska filosofer, framför allt Bertrand Russell och G E Moore.

Hedenius var en motsägelsefull person. Lars Lönnroth skriver i en artikel i ”Den svenska litteraturen” att Hedenius genomslag till stor del byggde på ”egenskaper som inte var styrda av kylig rationalism: hans lidelsefulla konstnärstemperament, hans ursinniga moralism och nästan patetiska skönhetsdyrkan”.
Hedenius fick inflytande även över det litterära landskapet, med en stil som enligt Lönnroth var en ”fascinerande blandning av oskuld och arsenik”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons