Kränk inte utsatta familjer

Lars H Gustafsson
Publicerad
Annons

Debatten om de apatiska flyktingbarnen har tagit ny fart genom två nya initiativ från våra centrala myndigheter. För tre veckor sedan gav Socialstyrelsen ut ett meddelandeblad om ”asylsökande barn med uppgivenhetssymtom”. Det var riktat till oss som arbetar inom hälso- och sjukvården.
I bladet sägs bland annat: ”Även om det inte råder enighet om hur vanligt ett manipulerande beteende är, är det viktigt att de som har ansvar för insatser för och vård av asylsökande barn alltid beaktar denna möjlighet.”
Som barnläkare reagerade vi på sådana formuleringar och krävde att bladet skulle omarbetas. En animerad debatt pågår nu mellan Socialstyrelsen och oss.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons