Fredrik Svenaeus:Prozacs kritiker till försvar för mediciner

Psykiatrikern Peter D Kramer har givit upp sin dubbla blick på depressionen, och definierar nu tillståndet helt i biologiska termer. Mer humanistiska synsätt presenteras av två nordiska författare som sätter det kränkta jaget och den skapande människan i centrum.

Publicerad
Annons

Depressionen har alltid varit blytung. I dag är den också glödhet. I en strid ström av forskningsrapporter och policydokument pekas depression ut som ett av västvärldens största folkhälsoproblem. En sjukdom i paritet med diabetes, stroke och hjärtinfarkt vad anbelangar omfattning och utbredning. En sjukdom som innebär stort lidande för sjuka och närstående, men också gigantiska problem för samhället i form av sjukfrånvaro och förtidspensioneringar som tär på vår ekonomi. En sjukdom som ofta leder till för tidig död, inte bara genom självmord, utan framförallt genom att den deprimerade som en följd av depressionen drabbas av andra svåra sjukdomar, exempelvis de jag nämnde ovan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons