Analys

Per Lindvall:De finanspolitiska sparivrarna börjar omvändas

Per Lindvall

Det börjar hända saker på den finanspolitiska fronten i Sverige. Även ledande politiker börjar ta till sig det faktum att sparande inte längre är en nyttoskapande dygd i rådande stressade ekonomiska klimat, utan att de har både ett ansvar och en unik möjlighet att till mycket låg kostnad investera för landets framtida välstånd.

Per Lindvall
Publicerad
Annons

Bland många ekonomer har detta varit en självklarhet sedan den globala finanskrisens akuta skede gick över i en mycket svag och på många håll obefintlig återhämtning. Diagnosen har varit att världen, och i synnerhet då i de utvecklade ekonomierna, har lidit av en självförstärkande press på den allmänna efterfrågan. Detta till följd av att många aktörer – såväl stater, banker, riktiga företag och hushåll – som har varit för högt skuldsatta har tvingats spara.

Men en balansräkning har två sidor och någons skuld dyker definitionsmässigt alltid upp som en fordran på någon annans balansräkning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons