Kyligt på Stockholms arbetsmarknad

Nu sviktar också Stockholms starka arbetsmarknad. Antalet anställda minskade kraftigt under fjärde kvartalet förra året och nedgången väntas fortsätta, enligt nya siffror idag från Stockholms handelskammare. Nedgången är bred och gäller samtliga branscher.

Publicerad
Det är problemen i världsekonomin som kastar sin kalla skugga över Stockholmsregionen.

Det är problemen i världsekonomin som kastar sin kalla skugga över Stockholmsregionen.

Foto: STOCKHOLM
Annons

För första gången på fyra år vek konjunkturen i Stockholm ned under det förra årets sista kvartal. Då minskade den så kallade konjunkturindikatorn från 3 till minus 1. Därmed finns det tecken på recession, enligt handelskammarens terminologi.

På arbetsmarknaden märks nedgången tydligt. Under det senaste året har sysselsättningen varit tämligen stabil, men under det fjärde kvartalet hände något. Då sjönk näringslivets indikator över antalet anställda till minus 24. Det är en kraftig nedgång från föregående kvartal, då nettotalet låg på mer blygsamma minus 4.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons