Riksbankens farliga experiment

NYA BUBBLOR Riksbankens expansiva penningpolitik kan sluta i en rejäl baksmälla. Ingen västerländsk centralbank har erfarenhet av att hålla så låga räntenivåer som dagens. Det är som att flyga med en pilot som har läst teorin, men inte tagit några flygtimmar, skriver Roger Svensson, docent i nationalekonomi.

Publicerad
Annons

Riksbankens styrränta är nere på rekordlåga nivåer – nu på 0,5 procent. Syftet är bland annat att stimulera ekonomin i form av ökad konsumtion och ökad utlåning till företag samt att underlätta bördan för låntagare och därmed undvika kreditförluster för bankerna. Den låga räntan stimulerar kreditgivningen i banksystemet och därmed ökar penningmängden. Sedelpressarna går på högvarv. Inte nog med att vissa ledamöter i Riksbanksstyrelsen vill behålla en styrränta nära noll i två år. Det talas också om mer stimulanser genom att Riksbanken ska köpa statsobligationer på den öppna marknaden med syftet att även pressa ned de långa räntorna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons