Jämställdhet central för EU:s tillväxt

kvinnors inkomster Finanskrisen gör att EU:s jämställdhetsarbete riskerar att hamna i skymundan. Men i länder där kvinnors sysselsättningsgrad ökar stiger också BNP. Som ordförandeland vill vi därför uppmana alla EU-länder att ge kvinnor förutsättningar att bli ekonomiskt självständiga, skriver Nyamko Sabuni, Anders Borg och Cecilia Malmström.

Publicerad
Annons

tt jämställt samhälle är ett samhälle där alla ges lik- artade förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Sverige är ett av EU:s mest jämställda länder. Pådrivande krafter i samhället har gradvis lyckats förändra attityder och skapat bättre förutsättningar för kvinnor att delta i arbetslivet, få en egen försörjning och därmed större makt över sitt liv.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons