Svenske Rolf Luft pionjär på området

Inger Atterstam
Publicerad
Annons

En 30-årig kvinna från en by i Blekinge med en mystisk sjukdom och en ung alert svensk läkare startade den internationella mitokondrieforskningen för över fyrtio år sedan år 1962.
Då rapporterade Rolf Luft, nybliven professor i endokrinologi vid Karolinska sjukhuset i Stockholm, om den första sjukdom som kunde knytas till mitokondrierna.
Den fick namnet Lufts sjukdom och yttrade sig i att kvinnan magrade extremt mycket, fick försvagade muskler och svettades kopiöst.
– Jag kom att tänka på mitokondrierna som upptäckts på 30-talet men som då ansågs helt ointressanta ur sjukdomssynpunkt, berättar Rolf Luft. Han är numera en legend, fyller 90 år om några dagar och i fredags hyllades han med ett eget symposium på Karolinska Institutet i Stockholm.

Det tog Rolf Luft två år av mitokondriestudier för att lösa den kvinnliga patientens gåta: hennes mitokondrier klarade inte av att bilda tillräckligt mycket av ATP (adenosintrifosfat), det livsviktiga energiämnet i cellerna. Istället alstrade de värme vilket förklarade hennes ymniga svettningar.
Efter Rolf Lufts pionjärinsats startade intresset för cellkraftverken successivt i den internationella forskarvärlden. I dag har över 100 sjukdomar knutits till mitokondrierna och ett stort antal forskargrupper är engagerade.
De nyframtagna svenska genförändrade mössen i Huddinge anser Rolf Luft vara en uppseendeväckande positiv nyhet:
– Ett viktigt framsteg. Nu har vi fått helt nya tekniker att arbeta vidare med. Det kommer att ge resultat.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons