Snabbare beslut på nya kassan

Snabbare beslut, ökad fokus på mötet mellan försäkringstagare och handläggare och större öppenhet. Och någon form av belöning till lokalkontor som lyckas uppfylla uppsatta mål.

Anna Danielsson
Publicerad
Annons

Det lovar Curt Malmborg, som i dag gör sin första arbetsdag som generaldirektör för den nya myndigheten, Försäkringskassan.
– Jag kan faktiskt inte tänka mig ett viktigare jobb. Och så är det en mycket konkret verksamhet som handlar om kött och blod.

Den nya Försäkringskassan, som förkortas FK, blir gigantisk. Varje år utbetalas ersättningar på totalt 400 miljarder kronor. När Riksförsäkringsverket nu slås ihop med 21 försäkringskassor, får Försäkringskassan 16 000 anställda som sköter cirka 60 miljoner transaktioner varje år. Ansvaret gäller allt från sjukersättning, pensioner till handikappersättning.
– Många är beroende av att det här fungerar, säger den nye generaldirektören.
Sjukfrånvaron har minskat de senaste åren, vilket glädjer den före detta statssekreteraren vid finansdepartementet. Trots att minskningstakten just nu går fortare än beräknat finns det skäl att vara uppmärksam, anser han.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons