”Det behövs skillnader i vården”

Inställningen att inget landsting eller sjukhus bör få vara bättre är något vi ofta matas med. Men olikheter är inte bara oundvikliga. De är också önskvärda, eftersom det ofta är just skillnader som leder till utveckling, skriver Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL.

Publicerad
Annons

Det finns en del oförklarliga skillnader i vården. Skillnader som består onödigt länge och som beror på att landsting inte lär av de som når bättre resultat. Sveriges Kommuner och Landsting arbetar därför sedan några år tillbaka med Öppna Jämförelser. I dessa jämförs landsting och sjukhus utifrån mer än 140 kvalitetsindikatorer. Jämförelserna syftar till att öka lärandet landstingen emellan och har lett till både förbättrade resultat för helheten, men också till att skillnaderna minskat. Landsting med sämre resultat förbättrar sig mest och närmar sig dem med bäst resultat.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons