Telekunder gynnas av ny EU-lag

Så kan då äntligen EU:s så kallade telekompaket antas och träda i kraft. Det blev möjligt när Europaparlamentet och ministerrådet (regeringarna) i veckans förlikning enades om att ingen ska kunna stängas ute från internet utan rättslig prövning.

Publicerad
Annons

Just frågan om utestängning har helt dominerat debatten. Frågan är förvisso viktig men utgör telekompaketet bara en liten del i.

Paketet omfattar fem direktiv och en förordning och syftar till att skapa förutsättningar för en öppen och integrerad telekommarknad i EU; en inre marknad för telekomtjänster.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons