Fattigt på mångfald i svenska chefsled

För att bli chef i Sverige ska man helst vara född här och ha svenskfödda föräldrar. Både privat och offentlig sektor har misslyckats med det etniska mångfaldsuppdraget på chefsnivå. Men värst ställt är det inom staten.

Publicerad
Annons

743
424 personer av dem som arbetar i Sverige har utländsk bakgrund. Men dessa är inte rättvist representerade på chefsbefattningar. Inom staten har 6 procent av cheferna utländsk bakgrund, trots att hela 14 procent av de anställda totalt har det. Staten är därmed den arbetsgivare som är sämst på att fånga upp den etniska mångfalden på chefsnivå. Bäst är det privata näringslivet. Där har en av tio chefer utländsk bakgrund.

Men inte heller det avspeglar den totala andelen anställda med utländsk bakgrund, som är 17 procent.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons