Recension

Humanioras kris betydligt överdriven

Jonas Nordin
Publicerad
Annons

Idéhistorikern Svante Nordin har skrivit en exposé över den sven­ska humaniorans framväxt, guldålder och kris. Framväxten skedde under perioden från medeltid till mitten av 1800-talet, då människovetenskaperna gick från uttolkning av antika klassiker till historiserande kulturarvsforskning. Guldåldern inföll, enligt Svante Nordin, under perioden 1890–1965 då grundläggande och livskraftiga studier producerades, då metodutvecklingen stabiliserats och då humanistiska forskare stod starka i samhällsdebatten. Perioden från 1965 till idag beskrivs som en kristid för humanioran och avsnittet är det mest polemiska.

Kris skall inte förstås i gängse vardagsspråklig mening utan fastmer som osäkerhet rörande forskningens kvalitetsmarkörer och ändamål. Betecknande för humaniorans kris är, enligt Svante Nordin, ”att en tidigare relativ konsensus ifråga om målsättningar och metoder ersattes av en djupgående oenighet och oklarhet”. Skildringen är läsvärd och tankeväckande men också prob­lematisk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons