ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Mattias Legnér:Regioner kan ersätta nationalstater

Regioner som i högre utsträckning än den geografiskt definierade nationen tillgodoser lokala behov och gemenskaper har på senare år börjat utmana nationalstatens ställning som territorial enhet. Ett exempel är Öresundsregionen som tycks upphäva gränsen mellan Sverige och Danmark.

Mattias Legnér
Publicerad
Annons

Under senare år har regionen börjat att utmana nationalstatens ställning som territoriell enhet. Regioner kan på sikt visa sig bli viktigare politiska formationer än statsbildningarna. Regioner tenderar dock att gå emot vedertagna sätt att definiera och beskriva geografiska territorier. Deras gränser är ofta oklara och flytande. De kan rymmas inom nationella gränser, men kan också fungera gränsöverskridande: jämför till exempel ”Stockholmsregionen” med ”Östersjöregionen”. Det förra används för att visa hur Storstockholms arbets- och bostadsmarknad blir alltmer diversifierad, det senare för att beteckna ett geografiskt område centrerat kring Östersjön. Eller smaka på ett ord som ”Öresundsregionen”, som tycks upphäva den nationella gränsen mellan Sverige och Danmark. Samtidigt knyter namnet an till en plats i landskapet som är historiskt förankrad. Öresund har länge setts som en port till Norden.

Laddar…