Sämre levnadsnivå hos familjer med handikapp

Familjer med handikappade barn har en sämre levnadsnivå än andra. Deras utgifter är högre, föräldrarna är oftare sjukskrivna och längre arbetslösa, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Annika Engström
Publicerad
Annons

Ansvaret för att de handikappade barnen och ungdomarna ska få stöd och hjälp vilar tungt på föräldrarna.

– Även om läget förbättrats senaste decenniet lever föräldrarna forfarande i en pressad situation, konstaterar utredaren Karin Flyckt.
Det visar sig i att de är mer långvarigt sjukskrivna än andra föräldrar. De har oftare tidsbegränsade anställningar, jobbar färre timmar och har längre perioder av arbetslöshet.
Samtidigt har hela familjen högre utgifter för tandvård och sjukvård, läkemedel och hjälpmedel, enligt lägesrapporten om handikappomsorgen som i går överlämnades till regeringen.
Uppskattningsvis är minst 45 000 barn och ungdomar funktionshindrade, där utvecklingsstörning, rörelsehinder och autism är vanligaste handikappen.
Många av barnen är utestängda från vanliga fritidsaktiviteter, trots att det är nyckeln till välbefinnande, noterar Socialstyrelsen.
En undersökning från Norrland visade till exempel att bara två av 2 266 lekplatser var handikappanpassade.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons