Miljönyttan urholkas med ny återvinning

Återvinningssystemet ger idag tydliga miljövinster. När den statliga avfallsutredaren nu vill förändra, är det istället risk att utvecklingen på miljöområdet bromsas. Det finns snabbare och enklare vägar till en bättre återvinning, skriver företrädare för näringslivet.

Publicerad
Annons

Nu lägger den statliga avfallsutredaren fram sitt förslag. Det berör alla svenska hushåll och många företag. Vi stöder flera av förslagen, exempelvis det om att en nationell myndighet ska säkerställa att insamlingen av förpackningar och tidningar fungerar på ett bra sätt och att regelverket på avfallsområdet respekteras av alla aktörer. Genom att delar av det kommunala avfallsmonopolet öppnas upp för fri konkurrens får företag och hushåll ökad valfrihet. På så vis kan nya jobb och tillväxt skapas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons