”Det är något helt exceptionellt”

ÖB Sverker Göransons uttalande i SvD om Sveriges försvar kan vara ett brott mot rikets säkerhet. SvD:s säkerhetsreporter Mikael Holmström – som gjorde intervjun – svarar på fem frågor om granskningen av ÖB:s uttalanden i intervjun med honom.

Mikael Holmström
Publicerad
Annons

Vad ligger i begreppet ”brott mot rikets säkerhet” egentligen?

– Det är det som i vardagslag brukar kallas spioneri. I det här fallet gäller frågan om ÖB genom min intervju i Svenska Dagbladet oavsiktligt har röjt hemliga uppgifter som kan skada försvaret, eller som det står i lagtexten: ”kan medföra men för rikets försvar”. Brottsbalken 19 kap, 7 §. Brottet kan ge böter eller fängelse i upp till två år. Men en sådan process förutsätter att det verkligen var hemliga uppgifter som skadat rikets försvar som kom fram i SvD-intervjun. Det måste i så fall fastställas i en så kallad menbedömning. Någon sådan har åklagaren uppenbarligen inte gjort.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons