Maning till terror blir straffbar

Den svenska lagen ska utvidgas så att det blir straffbart att uppmana, utbilda och rekrytera personer att utföra terroristbrott. Lagen är en anpassning till EU:s terrorbekämpning.

Bosse Brink
Publicerad
Annons

Regeringen beslöt på torsdagen att skicka över ett nytt lagförslag om terrorbekämpning till juristerna i Lagrådet för bedömning. Den nya lagen är en anpassning till en av Europarådet antagen konvention om förebyggande av terrorism och ett rambeslut om kamp mot terrorism som antogs inom EU i fjol.

Lagen kriminaliserar att uppmana, rekrytera och utbilda i syfte att begå terroristbrott eller annan allvarlig brottslighet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons