Erik Sidenvall:Pingströrelsen växer hundra år efter start

Från att ha varit en udda och excentrisk företeelse organiserar de pingstorienterade församlingarna i dag en inte föraktlig del av Sveriges kristna. Den internationella pingstväckelsen skördar numera sina största framgångar utanför västvärlden.

Publicerad
Annons

Ett av de mest uppmärksammade resultaten i demograferna David Barretts och Todd Johnsons återkommande kartläggningar av världens kristna befolkning är den stora, och kraftigt växande, delen pingstorienterade (eller pentekostala) kristna. De uppskattar att inte mindre än drygt en halv miljard männi­skor år 2000 tillhörde ett samfund som kan klassificeras pentekostalt eller en gruppering inom en annan kyrkogemenskap med tydligt pentekostala drag (så kallade karismatiker). Förmodligen har de två demograferna överdrivit den numerära styrkan hos de pingstorienterade kristna grupperna; frågan vem som är pentekostal/karismatiker eller inte handlar givetvis om definitioner och ungefärliga gränsdragningar. Hur kan man exempelvis urskilja den stora gruppen romersk-katolska karismatiker från andra troende i samma kyrko­gemenskap?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons