Recension

Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning efter den verklige Jesus från Nasaret.Radikal lösning på gåtan Jesus

BAKOM DET MYSTISKA Lena Einhorns förslag att Jesus återuppstod som aposteln Paulus har inte mycket som talar för sig. Men det spekulativa draget förtar inte helhetsintrycket av Einhorns ödmjuka sökande efter den historiske Jesus, skriver Magnus Zetterholm.

Magnus Zetterholm
Publicerad
Annons

”Vad är sanning?” Denna fråga som Pontius Pilatus, enligt Johannesevangeliet, ställde till Jesus kan mycket väl sägas vara det grundläggande temat i Lena Einhorns fascinerande bok om den historiske Jesus. Den kristna kyrkan har traditionellt haft tolkningsföreträde när det gäller Jesusgestalten, men det innebär förstås inte att kyrkans bild nödvändigtvis är riktig. När Jesusrörelsen under det andra århundradet omformades till en icke-judisk, till och med anti-judisk, religion - kristendomen - påverkades självfallet också förutsättningarna för historieskrivningen och därmed också bilden av Jesus.

Einhorn vill söka sig bortom trons Jesus, tränga igenom den väv av myter som i så hög grad präglar källorna och nå den verklighet som gett upphov till traditionerna om Jesus. Vem var Jesus egentligen, om man bortser från religiös tro, och vad hände med honom efter korsfästelsen?
Dessa grundläggande frågor vill Einhorn besvara. Skickligt visar hon att det går att tolka källmaterialet så att en ganska annorlunda bild än den traditionella framträder. Det gäller inte minst föreställningarna om jungfrufödseln och Jesus död och uppståndelse.
Matteus- och Lukasevangelierna hävdar ju att Jesus mor blev gravid utan inblandning av någon man. Från vetenskapliga utgångspunkter är det inte så troligt, och Einhorn diskuterar ingående den hypotes som bland annat fördes fram av den grekiske filosofen Celsus redan under det andra århundradet, nämligen att Jesus var född utom äktenskapet och att hans far var en romersk soldat. Om så var fallet, menar Einhorn, skulle det kunna förklara både Jesus egen marginalisering och hans omsorg om dem som av olika skäl upplevde ett utanförskap.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons