Analys

Lars Frick:Olja och media bästa branscherna 2007

De flesta sektorer på börsen förutspås ett ljust 2007, men det finns undantag. E24 har sammanställt prognoserna sektor för sektor för att vaska fram branscher att hissa eller dissa.

Publicerad
Annons

För börsbolagen som helhet förutspås ett vinstlyft på knappt tio procent för 2007 jämfört med 2006. Det är kraftigt men variationerna mellan olika sektorer är stort. Samtliga branscher tros växa vinstmässigt förutom banker och finansiella tjänster. Och i toppen återfinns fortfarande olja och gas där vinsten antas mer än fördubblas efter redan kraftiga vinstökningar. Där ska dock tilläggas att sektorn blott består av en handfull bolag.

Andra sektorer där marknaden tror på rejäla vinstlyft är detaljhandel, material, media och teknologi. Men man kan också se en hel del olika trender i hur vinsterna förmodas öka. För ett flertal sektorer pekar prognoserna mot att det är försäljningen som agerar draglok samtidigt som lönsamheten ligger kvar på nuvarande nivå. För andra sektorer är det högre effektivitet och därmed stigande lönsamhet som ligger bakom vinstlyften. Det är dock inte guld och gröna skogar överallt. För tre sektorer, banker, finansiella tjänster samt teknologisektorn förutspås dock fallande lönsamhet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons