”Elever måste plugga mycket mer matte”

Svenska elevers resultat försämras allt mer. Samtidigt är matematikkunskaper avgörande för Sveriges tillväxt och framtida möjligheter att bli en kunskapsnation i världsklass. Därför startar vi Mattekommissionen, skriver elva debattörer från näringsliv, skola och akademi.

Publicerad
Annons

Svenska elevers matematikkunskaper fortsätter att rasa i internationella jämförelser och många elever når inte upp till de svenska kursplanernas grundläggande nivåer i matematik.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons