Jämställda föräldrar riskerar fler sjukdagar

Familjesituationer som innebär en traditionell arbetsfördelning mellan mannen och kvinnan har lägst risk för sjukfrånvaro. Övriga situationer innebär en högre risk för sjukfrånvaro för både kvinnor och män, skriver Laura Hartman, Försäkringskassan.

Publicerad
Annons

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det visar World Economic Forum i sin senaste Gender Gap-rapport om jämställdhet i näringslivet och ekonomin. Vi har föräldraförsäkringen och en väl utbyggd barnomsorg som ger förutsättningar för föräldrar att ta ett stort ansvar för barn och samtidigt förvärvsarbeta. Svenska kvinnor förvärvsarbetar i mycket hög grad under småbarnsåren och även männen är föräldralediga. Detta mönster har förstärkts i samband med att reserverade månader infördes i föräldraförsäkringen 1995 och 2002. Jämställdheten går framåt, om än i långsam takt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons