Staffan Ulfstrand:Kulturen ger oss förtur i evolutionen

Hur genetisk och kulturell evolution samverkar hos människor och djur är ett omdebatterat ämne i forskarvärlden. Vilka faktorer som ligger bakom utvecklingen av förmågan till kulturskapande diskuteras i två vetenskapliga antologier.

Uppdaterad
Publicerad
BJÖRN LARSSON ASK
Foto: BJÖRN LARSSON ASK
Annons

En av Jane Goodalls allra mest uppseendeväckande upptäckter var att hennes studieobjekt, schimpanserna i Gombe vid Tanganyikasjön, rutinmässigt modifierar form och längd på kvistar och strån och på så sätt tillverkar redskap för att fiska upp termiter från deras underjordiska gångar. Vid den tid när hon inledde sina fältstudier, det vill säga i början på 1960-talet, gällde som ett axiom att verktygstillverkning är det kriterium som framför alla andra skiljer människan från resten av faunan. När Goodall telegraferade sina iakttagelser till sin mentor, den berömde paleoantropologen Louis H Leakey, lär han ha svarat att ”nu måste vi acceptera att schimpanser är människor eller också omdefiniera vad vi menar med människa eller med verktyg”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons