Fler ska kunna ta del av föräldradagarna

I dag presenterar Centerkvinnornas förbundsstyrelse ett nytt barn och föräldraförsäkringsförslag. Fokus är hållbara, långsiktiga lösningar – för ökad jämställdhet, stärkt samhällsekonomi, ökad tillväxt, färre sjukskrivningar, bekämpning av socialt utanförskap, barnfattigdom, och förbättrad integration. Det skriver Gunilla Hjelm och Catrin Mattsson, Centerkvinnorna.

Publicerad
Annons

Den nya barn och föräldraförsäkringen är uppbyggd kring Barnkonventionens artikel 18 om barnets rätt till bägge föräldrar. Centerkvinnorna vill stimulera till ett gemensamt föräldraskap som sätter barnet i fokus. Vi vill också inkludera möjligheten för barnet att bygga nära relationer till andra närstående vuxna och öppnar upp försäkringen till att inkludera tredje part. Barn och föräldraförsäkringen är modernt anpassad till olika familjekonstellationer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons