Likhetsdoktrinen är orsaken till skolans kris

I skolans värld förväntas alla kunna tävla mot alla i alla ämnen och nå ungefär samma mål på samma tid. Men det som händer med detta synsätt är att ribban sänkts så lågt att alla tar sig över, eller att farten anpassas till de långsammaste. Den likhetsdoktrin som i decennier präglat skolan, är det som skapat dagens kris. Det skriver professor Kjell-Åke Forsgren.

Publicerad
Annons

För den som likt undertecknad har rötter i 40- och 50-talens skola och därefter en drygt 40-årig yrkeserfarenhet från läroverk, grundskola, gymnasium och högskola bakom sig framstår inte dagens krissituation i den svenska skolan som särskilt förvånande. Detta är resultatet av en långvarig process med början i 60-talets stora skolreformer som under parollen ”En skola för alla” ersatte det gamla paralellskolesystemets folkskola och läroverk. Differentieringen inom denna ”enhetsskola” var dock till en början mycket stor och gällde både inriktning och svårighetsgrad. Ett stort antal ”praktiska” och ”teoretiska” linjer inrättades och vissa ämnen nivågrupperades i lättare, ”allmänna”, och svårare, ”särskilda”, kurser. Det nya gymnasiet indelades i två-, tre- och fyraåriga linjer med olika inriktningar. Den differentieringen har efter hand reducerats och har idag i stort sett avskaffats i grundskolan. Linjevalet är där borta, likaså nivågrupperingen. Valmöjligheter återfinns numera i gymnasiet, men också de är starkt reducerade och nivågrupperingen liksom två- och fyraåriga linjerna borttagna. Real- och studentexamen ersattes med ”standardprov” respektive ”centrala prov”, sedermera ”nationella prov” som var spridda över flera årskurser. Betyg sattes först i årskurs 8, grundskolan, nu från och med årskurs 6.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons