Krönika

”Finns inte längre rum för svaghet”

Publicerad
Annons

Enligt myten stal Prometheus elden från gudarna och gav den till människan som kompensation för hennes svaghet. Därmed var grunden lagd för all konst, teknik och vetenskap. Den polsk-judiske 1900-talsfilosofen Günther Anders tänkte sig att människan lider av vad han kallar Prometheuskomplexet: känslor av skam och underlägsenhet som uppstår när hon jämför sig med de fulländade och outtröttliga maskiner hon skapat. Günther Anders tanke är applicerbar på dagens arbetsmarknad, där vi i allt fler situationer måste eliminera den mänskliga faktorn för att ha en chans.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons