Kommentar

Joel Dahlberg:”De flesta får sänkta pensioner”

Joel Dahlberg

Man kan inte laga hålen i pensionssystemet med skattesänkningar. De flesta får ändå sänkta pensioner nästa år.

Joel Dahlberg
Publicerad
Annons

Regeringen är på efterkälken i pensionsfrågan vilket förklarar varför den ständigt nafsar dem i baken. I grunden ligger de återkommande sänkningarna av inkomstpensionen samt, inte minst, löftet att inkomstpensionen ska utvecklas i takt med de svenska löneinkomsterna.

Principen vad gäller pensionerna är därmed att skattelättnader ska gälla både förvärvsarbetare och pensionärer men här har det funnits ett glapp, jobbskatteavdraget är just ett jobbskatteavdrag och omfattar inte pensionerna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons