Arv och miljö inte längre åtskiljbara

”Det är genetiskt” ges som förklaring till allt från drogberoende till krig. Epigenetiken hotar dock synen på generna som ett statiskt lexikon, och visar att det liv vi lever inte bara gör avtryck i vår egen arvsmassa utan även i våra barnbarns.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Genetikens doktrin om DNA som ett statiskt lexikon dikterande vår existens är på allvar ifrågasatt. Dess konkurrent är epigenetiken. Som namnet antyder (”epi” = på) kan denna förhållandevis nya disciplin ses som ett komplement till genetiken, men en självständig disciplin i sin egen rätt. Epigenetiken revolutionerar innebörden av arv och ärftlighet: Vår arvsmassa är inte statisk utan direkt formbar av varje individ, utan laboratorisk genmanipulation eller slumpartade mutationer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons