Lagändring ökar polisens insyn

Till våren kommer regeringen att lägga fram förslag om ändring av sekretesslagen. Polisen och andra myndigheter vill få större möjlighet att bryta sekretess för att effektivare bekämpa grov kriminalitet.

Bosse Brink
Publicerad
Annons

Riksdagsledamot Camilla Lindberg (FP), som lade ned sin röst vid riksdagens omröstning om FRA-lagen:
–Intentionerna är goda och självklart ska brottsbekämpningen vara effektiv. Men jag anser att man måste göra en analys av integritetskonsekvenserna. Hur många människor ska beröras av att sekretessen bryts, bara ett fåtal misstänkta eller allmänheten generellt? Skatteverket har redan möjligheter att hämta in massor av information om människor som inte begått brott, säger Camilla Lindberg.
En annan fråga som bör belysas är lagringen av uppgifter, anser hon.
–Ska uppgifterna kunna samköras i register och hur länge ska uppgifterna kunna lagras. En annan fråga man måste ställa sig är vilket omfång uppgifterna ska ha.

Riksdagsman Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson och ledamot av justitieutskottet (FP):
–Vi bör snarast få en ny lag. Grov brottslighet är ingen tebjudning. Om polisen och andra myndigheter ska få ett övertag så vore det underligt om de inte fick dela information. Vi vet ju att behovet finns inte minst när det gäller att förebygga brottslighet, exempelvis helikopterrån.
Johan Pehrson ser inga direkta integritetsproblem med nya sekretessbrytande bestämmelser.
–Den största integritetskränkningen är att utsättas för brott. Men jag tycker att det är klokt att ha en viss begränsning när det gäller att lämna ut uppgifter mellan brotts- bekämpande myndigheter och andra myndigheter.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons