Utredare: Därför misslyckades kommunaliseringen av skolan

Att lärarna möttes med misstro, långtgående decentralisering och dåligt stöd till kommuner och lärare pekas ut som orsaker till skolans misslyckande skriver Leif Lewin, som i dag presenterar sin utredning om skolan,
på DN Debatt.

Karin Thurfjell
Publicerad
Annons

Statsvetaren Leif Lewin, som
fått regeringens uppdrag att utreda svenska skolan skriver att hans uppdrag inte var att lämna förslag till vem som bör vara huvudman för skolan, och skriver att kommunaliseringen hade kunnat få andra effekter om reformen varit bättre förberedd och om kommunerna fått bättre stöd.

Han framhåller att det viktigaste är att ”oberoende av huvudmannaskap, lärarna ges bästa tänkbara förutsättningar att bedriva undervisning. Statens uppgift är att varligt understödja lärarnas professionella utveckling genom kvalificerad lärarutbildning, fortbildning, ämnesfördjupning och tydliga kunskapsmål.”

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons