HD-beslut öppnar för skadeståndsvåg

Mängder av personer dömda för skattebrott kan nu begära resning. Efter Högsta domstolens exceptionella beslut i går, står det klart att hundratals fängelsedomar och ännu fler domar om böter kan vara oriktiga ända sedan den 10 februari 2009.

Publicerad
Annons

Nu slår Högsta domstolen fast att Sverige under 4,5 år har brutit mot Europadomstolens nya praxis. Så länge har det varit ett klart brott mot Europakonventionens mänskliga fri- och rättigheter att dubbelbestraffa skattebrottslingar genom två skilda processer som först ger skattetillägg från Skatteverket och sedan dessutom fängelse eller böter.

–Nu hoppas jag att HD:s beslut uppfattas som att Sverige upprätthåller mänskliga fri- och rättigheter för vem det än gäller, säger justitierådet Marianne Lundius, som i en besk kommentar till SvD Näringsliv menar att riksdag och regering inte har tagit sitt lagstiftande ansvar i tid.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons