Den fulländade kritikern är själv diktare

Thomas Stearns Eliot betraktas som en av den moderna litteraturkritikens stamfäder. Eliots bestående auktoritet beror inte minst på att han yttrar sig som litterär hantverkare och har stor inlevelse i den skapande människans villkor.

Publicerad
Annons

Till de bidrag som med en sorts cyklisk regelbundenhet dyker upp på våra tidningars kultursidor hör som bekant debatten om litteraturkritiken. I nuläget handlar det meningsutbytet mest om dagsrecenserandets förment tilltagande ytlighet och successivt minskande tyngd - detta i konkurrens med intervjuer, författarporträtt och diverse annan journalistisk verksamhet som enligt vissa bedömare är på god väg att reducera kritiken till en del av den massmediala underhållningsindustrin.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons