Norge: full sjuklön från dag 1

Publicerad
Annons

Sjukfrånvaron ökar dramatiskt i Sverige och är nu en valfråga. Men är svensken sjukare än en norr-, frans- eller engelsman? Det finns inget gemensamt sätt att räkna, inte ens inom EU. Tröskeln för att sjukskriva sig är olika hög i olika länder. Vad kostar det att vara sjuk? Vem betalar? Olika regler överallt.
I en serie artiklar kommer vi att belysa sjukfrånvaron i några andra länder. Vi börjar med grannlandet Norge, som antagligen har världens mest generösa system.

Hur länge kommer Norge behålla världens mest generösa system för sjukfrånvaro? Den som blir sjuk får full lön från första dagen. Och om sjukdomen blir långvarig behåller man lönen upp till ett år.
Trots de generösa villkoren är norrmännen ungefär lika sjuka
eller friska som svenskarna, som har en karensdag (inga pengar första sjukdagen) och bara får 80 procent av lönen i sjukpenning.
På grund av de generösa villkoren skenar kostnaderna för sjukfrånvaron i Norge. Det är i första hand de långtidssjuka som gör att kostnaderna ökar. En liten andel av de sysselsatta, sju procent, står för 80 procent av sjukfrånvaron utöver de 16 dagar som de norska arbets-givarna betalar.
Sjukfrånvaron beräknas kosta Norge 85 miljarder norska kronor per år, varav 47 miljarder kronor är produktionsförluster och 38 miljarder är utgifter för sjuklönen. Kostnaden för sjuklönen fördelas ungefär jämnt på arbets- givarna och försäkringskassan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons