”Gröna politiker måste tåla grön granskning”

Att vara köpt är bland det allvarligaste en offentligt finansierad forskare kan anklagas för. Det är ett unikt lågvattenmärke när svenska politiker utan grund beskyller forskare för detta. Att just miljöpartister stått för dessa övertramp är knappast en slump, utan kan bero på en ovana att bli granskade från ”det gröna hållet”, skriver Stefan Jansson, Umeå universitet, och Olof Liberg, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Publicerad
Annons

Universitetsforskare har av samhället fått privilegiet att med skattemedel bedriva oberoende forskning. Det medför också ett ansvar att informera allmänhet och beslutsfattare om forskningsresultat inom sitt specialområde. En universitetsforskare som fabricerar resultat eller ändrar sina åsikter beroende på finansiärers önskemål är grovt vetenskapligt oredlig och bör skiljas från sitt arbete. För en forskares yrkesroll är sådana anklagelser lika allvarliga som påståenden om förskingring av offentliga medel. Den som utan grund beskyller en forskare för att ha låtit sig köpas kan alltså göra sig skyldig till förtal eller ärekränkning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons