Sanktionerade medier ger obalans

DEBATT Förtroendet för public service har alltid varit starkt i Sverige. Men de stora förändringarna på mediemarknaden rubbar balansen mellan de statligt finansierade medierna och de marknadsstyrda, menar medieforskaren Jesper Falkheimer.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Att medielandskapet förändras är en ständig sanning. Det var lika sant på 1920-talet som det är idag. Men det är svårt att bortse från att vi lever i en brytningstid för medierna. Maktbalansen mellan public service och privatägd dagspress som etablerats under 1900-talet är hotad och konsekvensen blir ändrade villkor för det offentliga samtalet. Det politiska stödet för public service är massivt. Men få politiker förstår att dagspressens kris handlar om mer än enskilda tidningsföretag.

Hur medielandskapet kommer att se ut om några decennier är svårt att veta. Det vi vet är att annonsmarknaden, som ända sedan den moderna pressen föddes varit sammanflätad med dess framgång, är i gungning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons