ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Testa din livstillfredsställelse

Är du tillfreds med ditt liv? Frågan om livstillfredsställelse handlar mer om hur vi ser på vårt liv, vår livssituation, i sin helhet, än om hur lyckliga vi känner oss, just nu. Dr. Ed Diener har forskat på människors livstillfredsställelse i över 25 år och har utvecklat ett enkelt men vetenskapligt test som kan mäta just din livstillfredsställelse.

Uppdaterad
Publicerad

Nedan finns fem påståenden som du antingen kan hålla med om eller inte. Använd nedanstående skala för att nyansera i vilken grad du håller med eller inte håller med. Var är ärlig mot dig själv när du gör testet. Du behöver inte visa resultatet för någon annan än dig själv.

  1. Instämmer absolut
  2. Instämmer
  3. Instämmer till viss del
  4. Varken instämmer eller instämmer inte
  5. Tveksam
  6. Instämmer inte
  7. Instämmer absolut inte
Laddar…