John Sjögren:Ett modeord för vår gåtfulla godhet

Om vår empatiska förmåga är svårförklarlig gäller detta i ännu högre grad bristen på empati. I boken ”Den empatiska människan” undersöker Glenn Hægerstam det bara drygt 100 år gamla begreppet empati ur filosofisk, psykologisk, estetisk och medicinsk synvinkel.

John Sjögren
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Vi känner alla igen den, Jesu liknelse om den barmhärtige samariern. Berättelsen om mannen som drabbas av medlidande med en misshandlad man som några rövare överfallit och lämnat vid vägkanten för att dö. Liknelsen har förmodligen blivit en av Jesu mest välkända för att den på ett så tydligt sätt gestaltar en grundläggande mänsklig egenskap som, även när den är skadad och bristfällig, framstår som lite av ett mysterium: förmågan att leva sig in i, känna med och dela en annan människas lidande.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons