Föroreningar kan orsaka för tidiga födslar

Gravida som utsätts för luftföroreningar löper högre risk än andra att föda för tidigt, enligt en forskarstudie som omfattar ett stort antal Stockholmsmammor. Risken att föda för tidigt är högre för dem som exponeras för mycket föroreningar, både tidigt och sent i graviditeten, än för gravida som röker.

Karin Thurfjell
Publicerad
Annons

Flera studier från olika delar av världen har pekat på ett samband mellan avgaser och för tidigt födda barn. Nu har en forskargrupp i Umeå kunnat spåra sambandet även i Stockholm, en stad som har relativt låga avgasutsläpp globalt sett.

Deras studie visar att när mammor sent i graviditeten exponeras för mycket avgaser ökar risken att de föder före vecka 37. Forskarna såg även att mammor som tidigt i graviditeten utsattes för höga halter marknära ozon också löpte större risk att föda för tidigt. Den kopplingen är mindre belagd i tidigare studier än kopplingen mellan avgaser och prematura födslar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons