Kvinnliga forskare blir särbehandlade

Situationen för kvinnliga doktorander har inte förbättrats på fem år. Negativ särbehandling och sexuella trakasserier är fortfarande vanligt förekommande på forskarutbildningen, visar en ny rapport från Högskoleverket.

Jessica Balksjö
Publicerad
Annons

År 2003 presenterades förra rapporten om doktorandernas situation, Doktorandspegeln. Då handlande mycket av kritiken från Högskoleverket om att åtta av tio handledare var män.

Kvinnorna hade problem med att befinna sig i beroendeställning gentemot handledaren och de uppgav också att de inte kände sig accepterade i forskarkollektivet på samma sätt som männen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons