Statliga bidrag slösas bort

Centrum mot rasism renoverade sitt stora kansli i centrala Stockholm för 330 000 kronor förra året. I år ska man lägga ytterligare 140 000 kronor på att bygga om det en gång till. Och trots att CMR har ett eget stort sammanträdesrum hålls många möten på dyra hotell i Stockholm. Med övernattning för alla – även stockholmare.

Publicerad
Annons

Centrum mot rasism, CMR, har kansli på en av landets dyraste adresser. De tre anställda förfogar över en yta på 180 kvadratmeter, alltså 60 kvadratmeter per person.
Trots att det är en hyreslokal har CMR genomfört påkostade renoveringar. Förra året byggde man om och köpte möbler för 330 000 kronor.
– Det blev så dyrt för att kanslichefen Amina Ek köpte nya, jättelyxiga möbler. Hon kastade ut de gamla som vi hade fått billigt, säger flera personer som har lämnat CMR.
Amina Ek menar att de möbler som byttes ut var ”opraktiska”.
– Det handlar om att ha funktionella lokaler, säger hon.

Trots de påkostade insatserna förra året ska CMR lägga ytterligare 140 000 kronor på renoveringar i år, enligt budgeten. Kassören Raili Borg förklarar det med att den splitternya inredningen kan behöva repareras.
– Om toaletterna går sönder eller så, säger hon.
Även andra delar av CMR:s kostnader för administration och representation är vidlyftiga. Förra året reste, hotellövernattade och åt styrelsen och kanslipersonalen för närmare 600 000 kronor. Bara
maten och hotellen gick på 300 000 kronor.
Styrelsen har ledamöter från olika delar av landet. Vissa sammanträden sker på hotell- och konferensanläggningar i Stockholm, trots att man
har ett stort, elegant inrett sammanträdesrum på kansliet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons