Varginflyttning hotad

Svenska Jägareförbundet hotar att hoppa av uppgörelsen med regeringen om att medverka till inflyttning av vargar till Sverige. Förbundet befarar att ett statligt betänkande som presenteras idag kommer att föreslå en alltför stor vargstam.

Susanna Baltscheffsky
Publicerad
Annons

Regeringens vargpolitik utreds av EU-kommissionen för att vargjakten kan bryta mot art- och habitatdirektivet. för att den innebär jakt på en djurart som anses ha dålig så kallad ”bevarandestatus”.

Ett nyckelbegrepp i direktivet är ”gynnsam bevarandestatus”. Hela syftet är att inte utarma den biologiska mångfalden. Alla åtgärder som görs ska säkra att en växt- eller djurart har en ”gynnsam bevarandestatus”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons