Rörelse utanför ramarna

DANSÅRET 2009 En kung och en drottning gick ur tiden 2009: Merce Cunningham och Pina Bausch – två konstnärer som påverkat synen på vad dans kan vara. Svensk dans präglades av nya rumsupplevelser och utredningar.

Anna Ångström
Publicerad
Annons

Merce Cunningham undersökte rörelsen i sig via vardagens, filosofins och slumpens lagar. Pina Bausch sökte mer expressivt kroppsliga uttryck för mänskliga erfarenheter och känslor. Båda har satt djupa spår även i svensk dans. Man kan hitta Cunninghams idéer hos exempelvis den formsäkre unge koreografen Björn Säfsten, som senast imponerade med Compact conversations. Och vem om inte Mats Ek är befryndad med Bauschs ömma blick för människan? I Eks arbete med Michail Barysjnikov är det inte stjärnan som fångar, utan den erfarenhet dansaren utstrålar.

Dansens redskap är påtagligt: kroppen i ett rum. I år har intressant nog flera koncept tagit även publikens rörelse och kropp i anspråk. När kollektivet Melo lät publiken vandra genom Dansens hus kulvertar och prång blev det en suggestiv upplevelse av institutionens dolda rum men också ett ifrågasättande av de ramar dansen normalt formar sig efter.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons