Kartlägg det förorenade dricksvattnet

Miljöföroreningen PFAS konsekvenser i våra grundvattentäkter måste kartläggas. Låt tillsynsmyndigheten för grundvattenfrågor, SGU, etablera en nationell strategi för detta, skriver hydrogeologer och forskare.

Publicerad
Annons

Professor Åke Bergman från Swetox och hans medförfattare har i ett brev i maj 2014, uppmanat regeringen att tillsätta en kommission för att utreda bakgrunden till samt konsekvenserna av den pågående spridningen av perfluoralkylsubstanser (PFAS). Problemet med PFAS har beskrivits som en av de allvarligaste miljöföroreningarna i modern tid i Sverige. Enligt Kemikalieinspektionen har brandövningsplatser visat sig vara den förmodade källan till föroreningarna. I vissa kommunala dricksvattenbrunnar uppmättes koncentrationer som var flera hundra gånger högre än de tillåtna riktvärdena. Detta skapar förstås oro bland allmänheten och har rönt stor uppmärksamhet i medierna. Fram till nu har fokus legat på hur detta kunnat hända samt på eventuella långsiktiga effekter på människors hälsa.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons