Varför en miljard till de rikaste kommunerna?

Kommuner i glesbygden har i praktiken fått subentionera Lidingös och Danderyds låga kommunalskatt de senaste åren. Den miljard som regeringen skickat till kommuner med den rikaste befolkningen borde istället gå till att skapa verklig tillväxt. Det skriver fem socialdemokratiska kommunledare i Stockholmsområdet.

Publicerad
Annons

De flesta är överens om att förutsättningarna för att skapa hög kvalitet i välfärden ska vara likvärdiga i hela landet. Det finns också ett starkt stöd för att det ska vara möjligt att kunna göra egna prioriteringar i olika kommuner och landsting. För att det ska vara möjligt att kombinera ett stort lokalt självbestämmande med nationell likvärdighet är det viktigt att utjämna sådana skillnader i förutsättningarna som beror på opåverkbara faktorer – såväl avseende kommuner och landstings inkomster som kostnader. Olika befolkningssammansättning är typexemplet på något som påverkar kommunernas och landstingens förutsättningar och som systemet för inkomst- och kostnadsutjämning är tänkt att kompensera för.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons